Sanela Šipragić Đokić

Nastavnik engleskog jezika
Sanela Šipragić Đokić
Kontakt podaci i vreme prijema
Kabinet: 206
Vreme prijema:
utorak 14.00 – 15.00 (na fakultetu)
četvrtak 19.00 – 20.00 (onlajn)
Osnovne studije:

Poslovni engleski jezik 1
Poslovni engleski jezik 2
Poslovni engleski jezik 3
Poslovni engleski jezik 4
Engleski jezik u bankarstvu


Sanela Šipragić Đokić

Nastavnik engleskog jezika

BIOGRAFIJA

Obrazovanje i stručno usavršavanje

Sanela Šipragić Đokić rođena je 1973. godine u Banja Luci. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za engleski jezik i književnost. Po završenim studijama usavršavala se u oblasti prevođenja i oblasti primenjene lingvistike, posebno metodike nastave poslovnog engleskog jezika. Pohađala je i sa uspehom završila Seminar za usavršavanje prevodilačkih kadrova u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije u Beogradu, gde je položivši sa uspehom sve ispite predviđene programom stekla diplomu prevodioca – tumača za engleski jezik. Daljim usavršavanjem položila je ispit, sa odlikom i stekla Sertifikat za profesore poslovnog engleskog jezika izdat od strane Privredne komore Londona.
Redovno i aktivno učestvuje i izlaže na stručnim seminarima i međunarodnim skupovima nastavnika stranih jezika struke, konferencijama Društva za strane jezike i književnosti Srbije i Sekcije univerzitetskih nastavnika stranih jezika, čiji je aktivni član, kao i Međunarodne asocijacije nastavnika engleskog jezika ELTA.

Profesionalna karijera

Profesionalnu karijeru započela je kao prevodilac i službenik za komunikacije i razvoj civilnog društva u humanitarnoj organizaciji World Vision International u Bosni i Hercegovini. Potom je u periodu od 2001. do 2003. godine radila kao prevodilac i administrativni saradnik u Trgovačkoj komori Srbije i Crne Gore. Kao nastavnik engleskog jezika započela je karijeru u Školi stranih jezika „Đuro Salaj“. Od 2003. do 2008. godine radila je kao predavač za predmet Engleski jezik na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braća Karić. U periodu od 2004. do 2006. godine predavala je i na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 2008. godine radi na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, gde predaje poslovni engleski jezik.

VAŽNIJI NAUČNI RADOVI

MONOGRAFIJE I KNJIGE

  1. Šipragić Đokić, S. (2022) English for banking and finance, Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, finansije i osiguranje, Beograd, ISBN 978-86-7852-068-6
  2. Čajka, Z., Šipragić Đokić, S. (2018) Poslovni engleski jezik: teorijsko-empirijski pristup, Studio Znak, Beograd, ISBN 978-86-89971-25-5
  3. A. Vujović, S. Šipragić Đokić, M. Paprić (Ur.), Strani jezik struke i profesionalni identitet, Tematski zbornik, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu, ISBN 978-86-81018-01-9