Završena aktuarska obuka

Na Beogradskoj bankarskoj akademiji u periodu od 6. do 12. juna 2013. održana je obuka iz aktuarstva nivo 5A – Investicije koja je usaglašena sa programom za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara. Dekan Fakulteta, prof. dr Hasan Hanić polaznicima je uručio Potvrde o pohađanju aktuarske obuke.

12 jun aktuari 112 jun aktuari 2