Studentski privredni forum

Centar za edukaciju i društvenu emancipaciju mladih – CEDEM poziva Vas da uzmete učešće  na četvrtom  ,,Studentskom privrednom forumu“ koji realizuju u saradnji sa Fakultetom političkih nauka, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva omladine i sporta 26. i 27. oktobra 2018. godine na Fakultetu političkih nauka ( Jove Ilića broj 165, Beograd).
Projekat „Studentski privredni forum“ ima za cilj okupljanje mladih ljudi, prvenstveno studenata i privrednika ali i ostalih relevantnih stručnjaka iz ovih oblasti, kako bi zajedno analizirali privredno stanje u Srbiji i kako bi pokušali da zajednički daju odgovore na mnogobrojna pitanja koja zaokupljuju pažnju studenata.

Realizacija ovog projekta doprineće približavanju privrednog sektora mladim ljudima u Srbiji i lakšem razumevanju kako on funkcioniše, a brojne radionice koje su predviđene u okviru Foruma pomoći će im da na najbolji način predstave sebe. Predavanja na temu sopstvenog posla trebalo bi da doprinesu buđenju preduzetničkog duha kod mladih i daju sveukupan doprinos transformaciji našeg društva iz službeničkog u preduzetničko društvo.

Kotizacija za učešće na Studentskom privrednom forumu po učesniku iznosi 2000,00 dinara i ona obuhvata:
-Promotivne materijale za učesnike foruma, u štampanoj i elektronskoj formi;
-Troškove hrane i pića za učesnike foruma;
-Troškove koktela otvaranja i zatvaranja za učesnike foruma;
-Troškove izrade elektronske i štampane baze kontakata državnih institucija i
privrednika za svakog učesnika;
-Troškove izrade sertifikata za učesnike projekta.

Prvi Studentski privredni forum realizovan je 26. i 27. februara 2015. godine, uz podršku Privredne komore Srbije i resornih Ministarstava i velikog broja kompanija. Forum su tada svečano otvorili potpredsednica Vlade prof. dr Zorana Mihajlović, državni sekretar  Ministarstva omladine i sporta Nenad Borovčanin i predsednik PKS-a gospodin Marko Čadež. Za dva dana na Forumu je tada učešće uzelo preko 120 studenata sa 9 visokoškolskih institucija.
Ove godine očekujemo preko 150 učesnika Foruma, sa preko 15 visokoškolsih institucija kako iz Srbije tako i iz regiona. 

CEDEM