Fakultet zaključio sporazum o ERASMUS+ programu sa Danubius univerzitetom iz Rumunije

Emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik fakulteta i dr Emanuel-Stefan Marinescu, prorektor za međunarodnu saradnju rumunskog Danubius univerziteta iz Galatija zaključilil su 25. oktobra 2018. godine Sporazum o saradnji (Erasmus+ Programme, Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility), kojim je predviđena razmena nastavnika i studenata u narednom trogodišnjem periodu.

Erasmus Rumunija1     Erasmus Rumunija2