Profesor dr Svetislav Paunović održao predavanja na Ekonomskom fakultetu u Košicama

Prof. dr Svetislav Paunović je u okviru ERASMUS+ programa od 21. do 26. oktobra 2018. godine boravio na Tehničkom univerzitetu u Košicama. Tom prilikom je studentima Ekonomskog fakulteta održao predavanja na temu  „Entrepreneurship development – challenges and opportunities“ i „Current state of entrepreneurship in Serbia“. 

 

Kosice Paunovic1   Kosice Paunovic2
   
Kosice Paunovic3