Završena aktuarska obuka

 

Na osnovu licence Narodne banke Srbije na Fakultetu se u periodu od 20. do 31. januara 2014. održavala aktuarska obuka za polaganje ispita za sticanje licence ovlašćenog aktuara – ŽIVOTNO OSIGURANJE, NIVO 3A. Polaznicima su uručene Potvrde o pohađanju obuke.