Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom iz Rima

Dekan Beogradske bankarske akademije – Fakulteta za bankarstvo, osiguranje i finansije, prof. dr Hasan Hanić i rektor Univerzita degli studi internacionali di Roma – UNINT, prof. Vincenzo Zeno – Zencovich potpisali su Sporazum o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji dve institucije.

Sporazum o saradnji