AKTUARSKI KURSEVI 2011

AKTUARSKI KURSEVI 2011

  • Aktuarski kursevi izvode se u skladu sa Memorandumom o saradnji između:

 NARODNE BANKE SRBIJE, USAID-a, BEARING POINT-a i BEOGRADSKE BANKARSKE AKADEMIJE

  • Kursevi su usaglašeni sa programom za polaganje ispita za LICENCU OVLAŠĆENOG AKTUARA Republike Srbije koji se sprovodi u Narodnoj banci Srbije

NIVO 2B

TEMA: NEŽIVOTNO OSIGURANJE

DATUM: 14-20. april

       Nivo_2B >>>

      Prijava za aktuarski kurs BBA 2B >>>

NIVO 5A

TEMA: INVESTICIJE I FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE

DATUM: 04-10. maj

     Nivo_5A >>>

     Prijava za aktuarski kurs BBA 5A >>>