Branislav Đorđević odbranio doktorsku disertaciju

Branislav Đorđević odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Liderstvo – Konceptualnost i vizija“ 21. septembra 2020. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su dr Marija Lazarević Moravčević, predsednik komisije, prof. dr Dejan Erić, mentor i dr Isidora Beraha, član.