Tatjana Cvetkov Čikošev odbranila doktorsku disertaciju

Tatjana Cvetkov Čikošev odbranila je doktorsku disertaciju  pod nazivom „Razvoj i implementacija koncepta integrisanih marketing komunikacija na primeru industrije maziva“ 15. septembra 2020. godine.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Ivana Domazet, mentor i dr Marija Lazarević Moravčević, član.