Odbrana doktorske disertacije kandidata Branislava Đorđevića

Odbrana doktorske disertacije kandidata Branislava Đorđevića pod nazivom „Liderstvo – Konceptualnost i vizija“ zakazana je za ponedeljak, 21. septembar 2020. godine u 12:00 časova u sali S2.  

Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine dr Marija Lazarević Moravčević, predsednik komisije, prof. dr Dejan Erić, mentor i dr Isidora Beraha, član.