Delegacija BBA u poseti Kompaniji Simpo A.D. Vranje

Delegacija Fakulteta u sastavu prof. Dejan Erić i prof. Duško Bodroža je u petak 22. decembra posetila kompaniju Simpo iz Vranja. U razgovoru sa direktorom Kompanije i njegovim timom analizirane su mogućnosti potencijalne saradnje.