Zdravko Tomić odbranio doktorsku disertaciju

U utorak, 26. decembra 2023. godine Zdravko Tomić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom  “Strane direktne investicije kao pokretač privrednog razvoja zemalja Zapadnog Balkana s posebnim osvrtom na Crnu Goru“.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesor emeritus  dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Srđan Redžepagić, mentor i prof. dr Boban Stojanović, član.