Delegacija Bocconi univerziteta iz Italije posetila BBA

U  utorak, 22. novembra 2016. godine naš fakultet posetile su predstavnice Bocconi univerziteta iz Italije Barbara Boccato i Sara Caratti. Na sastanku su razmatrani mogući oblici buduće saradnje.

2016 11 22 Bocconi