Prof. dr Hasan Hanić podneo uvodno izlaganje na Konferenciji za štampu

U sredu, 23. novembra 2016. godine održana je Konferencija za štampu povodom objavljivanja publikacije Biznis top 2015/16. Glavni uvodničar na Konferenciji bio je prof. dr Hasan Hanić koji je govorio o uticaju aktuelnih međunarodnih političkih i ekonomskih dešavanja na rast i razvoj privrede u Srbiji.

http://mondo.rs/a958930/Info/Drustvo/Odliv-mozgova-Mladi-sve-vise-odlaze-iz-Srbije.html
http://mc.rs/objavljivanja-publikacije-biznis-top.4.html?eventId=10360

Biznis i finansije         Biznis i finansije 2