Dr Jelena Galić održala predavanje na temu Politika deviznog kursa u Srbiji

U okviru predmeta Međunarodne finansije i globalno poslovanje, predsednik izvršnog odbora AIK banke dr Jelena Galić održala je 9. novembra 2022. godine predavanje na temu Politika deviznog kursa u Srbiji.