Održana Druga regionalna konferencija „Zarade i modeli nagrađivanja u zemljama jugoistočne Evrope“

U saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, Institutom ekonomskih nauka i Mrežom za poslovnu podršku (BSN), naš fakultet je 26. i 27. maja organizovao Drugu regionalnu konferenciju posvećenu problematici zarada, njihovom vezivanju za radni učinak i modelima nagrađivanja.

Cilj konferencije bio je da se razmotre različiti apsekti zarada i problemi primene najboljih modela nagrađivanja.

Na konferenciji su tokom dva dana kroz panel diskusije svoje radove izlagati preduzetnici, menadžeri i HR stručnjaci iz privrede, javnog sektora, konsalting agencija; eminentni naučni radnici i stručnjaci za sisteme nagrađivanja iz Srbije i regiona.

 

Program konferencije

 

https://youtu.be/HkfAZuM4tp8

 

https://youtu.be/Xabi97IlQmU

 

https://youtu.be/IkXu9H3fcCc

 

http://bsn.rs/vesti/konferencija-zarade-modeli-nagradivanja-u-jugoistocnoj-evropi-2016/

 

2016 05 26 Dekan

 

2016 05 26 Konferencija 2

 

2016 05 26 Ucesnici konferencije

 

2016 05 27 Ucesnici