Mr Mirjana Čizmović odbranila doktorsku disertaciju

U utorak, 31. maja 2016. godine mr Mirjana Čizmović odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Privredni rast i devizni kurs”.

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su: predsednik prof. dr Hasan Hanić, mentor prof. dr Milenko Popović, redovni profesor na Mediteran Univerzitetu u Podgorici  i član prof. dr Zoran Grubišić.

2016 05 31 Kandidat

 

2016 05 31 Komisija