Gerhard Sabathil, ambasador Evropske komisije održao gostujuće predavanje na našem fakultetu

Profesor Gerhard Sabathil, ambasador Evropske komisije održao je predavanje na temu Basic Elements of Economic Diplomacy and the European Union Policy u petak, 20. oktobra 2017. godine.

CV profesora Sabathila

Gerhard Sabathil                    Gerhard Sabathil 20 okt 2017