KONKURS ZA PRIJEM NOVIH KANDIDATA U ODELJENJU MOBILNIH BANKARA U OKVIRU SEKTORA MREŽE FILIJALA PIRAEUS BANKE

Poštovani studenti,

Pozivamo Vas da dođete na prezentaciju na kojoj ćete biti detaljno informisani o mogućnosti zaposlenja U ODELJENJU MOBILNIH BANKARA koje posluje u okviru Sektora Mreže filijala.

Prezentaciju će održati predstavnici Piraeus banke, u utorak, 17.10.2017. u 17:30 u slušaonici S1.

OSNOVNE INFORMACIJE O KONKURSU ZA MOBILNE BANKARE

OPIS POSLA – KO SU MOBILNI BANKARI? 

 • Mobilni Bankari bave se akvizicijom klijenata fizičkih lica i razvojem poslovnog odnosa sa stanovništvom.

SADRŽAJ OBUKE:

 • Kandidat primljen na poziciju Mobilni bankar dobija mentora nadležnog za njegov profesionalni razvoj i poslovno usavršavanje. Mentori sa kojima mobilni bankari sarađuju su direktori filijala Piraeus Banke i eksperti u svojoj oblasti poslovanja.
 • U toku prve godine rada mobilni bankari pohađaju: 1) Uvodnu obuku; 2) Šest “soft skills” obuka; 3) Tri obuke vezane za interne procedure banke i rad u “core” aplikaciji.

USLOVI NEOPHODNI ZA PRIJAVU NA KONKURS:

 • Izražen pozitivan stav i optimizam;
 • Samo-motivisanost i upornost;
 • Želju za pripadnost timu;
 • Želju za učenjem i sticanjem novih znanja i veština;
 • Spremnost za izazove;
 • Izražene veštine komunikacije

USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA:

 • Neophodno je da mlađi kandidati provedu najmanje godinu na poziciji Mobilnog bankara i da za to vreme postižu  konstantne poslovne rezultate, da bi stekli mogućnost da napreduju i da se zaposle na poziciju “Višeg savetnika za poslovanje sa stanovništvom”.

MOGUĆNOST POSTIZANJA ZARADE:

 • U prvoj godini rada mobilnim bankarima isplaćivaće se zarada u skladu sa radnim učinkom. Ovaj model ne ograničava maksimalnu visinu zarade već ona isključivo zavisi od uspeha mobilnog bankara.