Predstavnici kompanije ASSECO SEE posetili naš fakultet

Predstavnici kompanije ASSECO SEE Igor Brnabić, generalni direktor i  Miloš Matović, finansijski direktor  posetili su naš fakultet 11. oktobra 2017. godine.

Sa predstavnicima kompanije ASSECO SEE razgovarali su prof. dr Hasan Hanić, predsednik i prof. dr Dejan Erić, dekan Fakulteta.

Tom prilikom je konstatovano da postoje veliki potencijali za saradnju u raznim domenima: u oblasti edukacije, zajedničke realizacije razvojnih projekata, zajedničkoj organizaciji kompanijskih kurseva i trening programa i dr.

Pored zaključenog ugovora o saradnji dogovoreno je da se potpiše aneks ugovora u kome će biti naznačena konkretna područja zajedničke saradnje.

11 10 Asseco