Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija održao gostujuće predavanje

U petak, 8. juna 2018. godine u okviru predmeta Finansijski menadžment, Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija održao je predavanje na temu Optimizacija portfolija javnog duga.

CV

 B.Drcelic             B. Drcelic 3