Jason Gibson prezentovao softver za proveru originalnosti

Predstavnik američke kompanije Turnitin LLC Jason Gibson prezentovao je softver za proveru originalnosti dokumenata i prevenciju plagijarizma, u petak, 8. juna 2018. godine.

 

Softver  omogućava ustanovama visokog obrazovanja pristup najpoznatijim svetskim bazama podataka otvorenog i zatvorenog tipa, iz svih oblasti, u cilju sveobuhvatne provere radova.

 

Jason Gibson