Gostujuće predavanje pomoćnika direktora Komercijalne banke

Pomoćnik direktora Odeljenja za dokumentarne poslove Vesna Stus održala je 13. februara gostujuće predavanje studentima treće godine Fakulteta na temu „Instrumenti plaćanja u medjunarodnoj trgovini“.

Studenti su imali priliku da steknu nova stručna i praktična znanja koja ce moći da primene tokom izvodjenja predstojeće profesionalne prakse.