Rektor Univerziteta u Travniku prof. dr Rasim Dacić posetio Fakultet

U petak, 1.2.2013. godine, prof. dr Rasim Dacić, rektor Univerziteta u Travniku i dekan Fakulteta za poslovni menadžment i ekonomiju posetio je Beogradsku bankarsku akademiju. Tom prilikom razgovarao je sa dekanom Fakulteta o mogućnosti uspostavljanja saradnje u oblasti naučno istraživačkog rada i obrazovanja.

31 jan Travnik