Postignut dogovor o realizaciji specijalističkih studija „European project management“ (EPM)

Dekan Fakulteta prof. dr Hasan Hanić se tokom posete Univerzitetu u Nici 16. i 17. januara 2013. godine sastao sa prorektorom Univerziteta u Nici Stefanom Ngo Maijem i dekanom Fakulteta (Instituta za ekonomiju i menadžment) profesorom Erikom Nasikom. Tom prilikom definisani su detalji u vezi sa realizacijom specijalističkih studija „European project management“ (EPM) koje Univerzitet u Nici realizuje na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Pored toga, razgovarano je i o relizaciji osnovnih studija na Beogradskoj bankarskoj akademiji koje svršenim studentima obezbeđuju dve diplome – Univerziteta u Nici i Beogradske bankarske akademije.

23 jan Nica