Sandra Kamenković odbranila doktorsku disertaciju

Obaveštavamo javnost da je u utorak, 5. februara 2013. godine mr Sandra Kamenković odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza efekata ekonomske politike u Srbiji u periodu svetske ekonomske krize“. Komisiju za za odbranu doktorske disertacije činili su ispred BBA: predsednik dekan prof. dr Hasan Hanić, mentor prof. dr Zoran Grubišić i član prof. dr Nikola Fabris – Univerzitet u Beogradu Ekonomski fakultet u Beogradu.

05 feb dokt 105 feb dokt 2