Informacija o početku školske godine

Nastava u školskoj 2012/13 godini je započeta 24. septembra 2012. svecanim otvaranjem skolske godine od strane dekana prof. Hasana Hanića i direktora Instituta ekonomskih nauka prof. Dejana Erića.

 

24.sep 124.sep 3
24.sep 424.sep 2

 

 

Nastava će se izvoditi prema objavljenom rasporedu za: