Međunarodna naučna konferencija u Koimbri

U okviru projekta integralnih i interdisciplinarnih istrazivanja (Evropske integracije i društveno-ekonomske promene privrede Srbije na putu ka EU) i osnovnih istrazivanja (Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: Strateški pravci ekonomskog razvoja i usklađivanje sa zahtevima EU) 6. i 7. septembra je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Koimbri održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Economic Changes in a Time of Crisis: Challenges and Opportunities“.

Beogradska bankarska akademija je učestvovala kao suorganizator konferencije zajedno sa Institutom ekonomakih nauka (glavni organizator konferencije), Grupe de Estudos Monetarios e Financeiros (GEMF), CEMAFI International i Univerzitetom Nica – Sofija Antipolis.

Tokom održavanja konferencije profesori BBA su prezentovali zaključke svojih radova.

sep7 coimbra1

 

sep7 coimbra9