Jovana Žugić odbranila doktorsku disertaciju

Jovana Žugić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Međuzavisnost makroekonomske stabilnosti zemlje i njene otvorenosti prema globalnim finansijskim tokovima na primjeru Crne Gore“ 23. septembra 2019. godine.
 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor prof. dr Zoran Grubišić i članovi emeritus prof. dr Hasan Hanić i prof. dr Zoran Đikanović, redovni profesor Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Univerziteta Donja Gorica. 
 
DSC 0020DSC 0080