Slađana Neogradi odbranila doktorsku disertaciju

Slađana Neogradi odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „„Integracija digitalnih komunikacija i kanala prodaje u funkciji unapređenja tržišne pozicije banke“ 30. septembra 2019. godine.
 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor dr Ivana Domazet i članovi emeritus prof. dr Hasan Hanić i prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 
 Odbrana DD Sladjana Neogradi       Odbrana DD S. Neogradi