Jelena Vapa Tankosić odbranila doktorsku disertaciju

Jelena Vapa Tankosić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Determinante ponašanja potrošača na tržištu organskih proizvoda“ 3. oktobra 2019. godine.
 
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor emeritus prof. dr Hasan Hanić i članovi prof. dr Gordana Vukelić i prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
 
Jelena V. T. odbrana DD