Naš fakultet u okviru Univerziteta UNION dobio Erazmus povelju

Naš fakultet je u okviru Univerziteta UNION dobio Erazmus povelju za visoko obrazovanje.
 
Povelja predstavlja dokument na osnovu kog Evropska komisija visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja dodeljuje akreditaciju za učešće u projektima Erazmus + programa.
 
Fakultet će u narednom periodu zaključiti ugovore sa partnerskim institucijama što će omogućiti našim studentima i nastavnicima da učestvuju u aktivnostima međunarodne razmene, a sam boravak u inostranstvu biće finansiran sredstvima odobrenim od strane Evropske komisije.