Konferencija ERENET u Frankfurtu

 

Prof. dr Svetislav Paunović je 26.10.2012. učestvovao u radu  konferencije ERENET-a koja je održana na Fakultetu za biznis i pravo u  Frankfurtu. Konferencija se bavila pitanjima razvoja omladinskog  preduzetništva u Evropi. Prof. Paunović je u okviru programa  konferencije prezentovao rad na temu „Omladinsko preduzetništvo u  Srbiji“.

26 okt paun 126 okt paun 2