LETNJA PRAKSA U NARODNOJ BANCI SRBIJE

 

NARODNA BANKA SRBIJE

objavljuje

POZIV ZA OBAVLJANJE LETNJE PRAKSE

studentima treće, četvrte ili pete godine akademskih studija u Republici Srbiji

(u obimu od najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova)

i

državljanima Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu

       Narodna banka Srbije tradicionalno organizuje praksu kako bi studentima približila rad centralne banke kao institucije od čijeg poslovanja zavisi stabilnost finansijskog sistema i kako bi ih upoznala s raznovrsnim funkcijama koje obavlja. Pored toga, studenti će imati priliku da u praksi primene teorijska znanja i steknu poslovno iskustvo u oblasti centralnog bankarstva.

       Na letnju praksu, koja će se obaviti od 2. jula do 31. avgusta 2018. godine, Narodna banka Srbije će primiti do 47 studenata treće, četvrte ili pete godine akademskih studija koji studiraju na visokoškolskim ustanovama akreditovanim od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a koji će završetkom studija ostvariti najmanje 240, odnosno 300 ESPB bodova, i tosa sledećih studijskih programa:

        u osnovnim organizacionim jedinicama:

Ekonomija; Finansije, bankarstvo i osiguranje; Bankarstvo; Statistika, informatika i kvantitativne finansije; Ekonomska analiza i politika; Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje; Računovodstvo i revizija; Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina; Kvantitativne finansije; IMQF; Bankarski i finansijski menadžment; Kvantitativna analiza (modul Ekonometrija ili Statistika); Matematika; Informatika; Organizacione nauke (Informacioni sistemi i tehnologije, Menadžment ljudskih resursa); Pravo (sve nastavne grupe); Studije nauka bezbednosti; Elektrotehnika; Mašinstvo (termotehnika); Inženjerstvo zaštite na radu,

        u Filijali u Nišu: Finansije, bankarstvo i osiguranje,

        u Filijali u Kragujevcu: Ekonomija.

       Na letnju praksu prima se i do pet studenata, državljana Republike Srbije koji studiraju u inostranstvu na gorenavedenim studijskim programima.

       Uslovi za prijavljivanje studenata koji studiraju u Republici Srbiji su sledeći:

        prosečna ocena ostvarena tokom studija najmanje 8,00,

        da studentu apsolventski staž ne traje duže od godinu dana od dana upisa apsolventskog staža i

        državljanstvo Republike Srbije.

       Ukoliko želite da steknete praktična stručna znanja i iskustvo, a motivisani ste da se kroz dvomesečnu praksu i osmočasovno radno vreme neposredno upoznate s poslovanjem Narodne banke Srbije, potrebno je da Direkciji za ljudske resurse i organizaciona pitanja putem imejla letnja.praksa@nbs.rs ilipoštom, odnosno lično na adresu Beograd, Kralja Petra 12, s naznakom „Za letnju praksu“, dostavite sledeće:

        biografiju,

        originalno uverenje, odnosno potvrdu visokoškolske ustanove s podacima o godini studija i prosečnoj oceni, odnosno uspehu ostvarenom u toku studija (prevedenu na srpski jezik, za studente iz inostranstva) – ne stariju od mesec dana,

        državljanstvo Republike Srbije – ne starije od šest meseci.

       Rok za prijavljivanje je 29. maj 2018. godine, nakon čega će biti organizovana selekcija prijavljenih kandidata koji ispunjavaju osnovne uslove.

       U postupku izbora studenata koji studiraju na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji sprovešće se testiranje koje obuhvata proveru poznavanja osnovnih informacija o Narodnoj banci Srbije, njenom delokrugu i poslovanju, znanja engleskog jezika i opšteg obrazovanja i informisanosti. O vremenu i mestu testiranja studenti će biti obavešteni putem veb-sajta Narodne banke Srbije: www.nbs.rs.

       Postupak izbora studenata koji studiraju u inostranstvu izvršiće se na osnovu biografije i uspeha ostvarenog u toku studija. Studenti koji studiraju u inostranstvu potrebno je da su ostvarili najmanje 80% od najboljeg uspeha na univerzitetu na kom studiraju.

Neblagovremeno podnete i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

NARODNA BANKA SRBIJE

Direkcija za ljudske resurse i organizaciona pitanja

11000 Beograd, Kralja Petra 12

Telefoni za kontakt: 011/3027-391, 011/3028-771 ili 011/3028-776