Predstavnici Generali osiguranja Srbija a.d.o. održali predavanje

U ponedeljak, 14. maja 2018. godine predstavnici Generali osiguranja Srbija a.d.o. Verica Spasić, viši direktor koordinator, Jelena Antić, direktor – koordinator i Jugoslav Ilić, menadžer filijale održali su našim studentima predavanje o karijeri u životnom osiguranju.

  
Generali osiguranjeGenerali osiguranje 2