Ljubica Pantelić odbranila doktorsku disertaciju

U sredu, 19. jula 2023. godine Ljubica Pantelić odbranila je doktorsku disertaciju  pod nazivom  „Visokofrekventno trgovanje finansijskim fjučersima“.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su dr Ismail Musabegović, predsednik komisije, prof. dr Mališa Đukić, mentor i dr Aleksandar Zdravković, član.