Ljubiša Stamatović odbranio doktorsku disertaciju

Ljubiša Stamatović odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Istraživanje faktora ekonomskog rasta u BRIKS zemljama10. februara 2022.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su prof. dr Gordana Vukelić, predsednik komisije, profesor emeritus dr Hasan Hanić, mentor i dr Duško Bodroža, član.