Luka Uskoković odbranio doktorsku disertaciju

Mr Luka Uskoković odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Koncepcija i strategija brend menadžmenta turističke destinacije”, 23. februara 2019. godine.

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor emeritus prof. dr Hasan Hanić i članovi prof. dr Božo Mihailović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici i prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka.

 

Luka Uskokovic