Međunarodna naučna konferencija „Global economic trends – challenges and opportunities“

Naš fakultet u saradnji sa Ekonomskim fakultetom RUDN Univerziteta iz Moskve i Univerzitetom Cote d’Azur iz Nice organizuje međunarodnu naučnu konferenciju

GLOBAL ECONOMIC TRENDS – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

koja će biti održana 30. novembra i 1. decembra 2020. godine.

Svoje naučne radove na konferenciji će prezentovati veliki broj eminentnih univerzitetskih nastavnika i istraživača sa fakulteta, univerziteta i naučnih instituta iz Rusije, Francuske, Portugalije, Italije, Turske, Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore.

Cilj konferencije jeste da univerzitetski nastavnici i istraživači iz različitih zemalja prezentuju rezultate svojih istraživanja i razmene iskustva i ideje radi iznalaženja rešenja aktulenih problema sa kojima se privrede danas suočavaju.

Program