Zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji sa Udruženjem banaka Srbije

Naš fakultet i Udruženje banaka Srbije zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, organizovanje i realizaciju zajedničkih edukativnih programa, zajedničko organizovanje stručnih skupova i seminara iz oblasti finansija, bankarstva i finansijskih tehnologija, te razne vidove saradnje koji podstiču studente za sticanje praktičnih znanja i veština iz oblasti bankarstva i aktivnosti Udruženja banaka Srbije.