Milica Bugarčić odbranila doktorsku disertaciju

Milica Bugarčić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Istraživanje uticaja dohotka na tražnju za potrošnim dobrima – Teorijsko-metodološke osnove i empirijska primena“ 26. decembra 2019. godine.
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činilu su mentor, emeritus prof. dr Hasan Hanić  i članovi prof. dr Zoran Grubišić i prof. dr Radmila Janičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.