Aleksandar Zdravković odbranio doktorsku disertaciju

Aleksandar Zdravković odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom  „Determinante javnog duga i fiskalne održivosti“  25. decembra 2019. godine.
Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su mentor, prof. dr Zoran Grubišić i članovi emeritus prof. dr Hasan Hanić  i prof. dr  Srđan Marinković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.