Odbrana doktorske disertacije kandidata Aleksandra Zdravkovića

Odbrana doktorske disertacije kandidata Aleksandra Zdravkovića pod nazivom „Determinante javnog duga i fiskalne održivosti“ zakazana je za sredu, 25. decembar 2019. godine u 13:00 časova u sali S3.

Komisiju za odbranu doktorske disertacije čine emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik komisije, prof. dr Zoran Grubišić, mentor i prof. dr  Srđan Marinković, član.