Milica Saračević iz Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije održala predavanje

U petak, 2. februara 2018. godine u okviru predmeta Pravo Evropske unije, Milica Saračević, samostalni savetnik iz Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije, održala je predavanje na temu Integracija Republike Srbije u Evropsku uniju.

020218Milica Saracevic