Marija Marčetić odbranila doktorsku disertaciju

U ponedeljak, 12. februara 2018. godine mr Marija Marčetić odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza eksterne neravnoteže Srbije“.

 

Komisiju za odbranu doktorske disertacije činili su profesori Beogradske bankarske akademije: mentor emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik dr Ismail Musabegović i član prof. dr Lidija Barjaktarović, vanredni profesor na Poslovnom fakultetu Univerziteta Singidunum u Beogradu.