Ministarstvo finansija i Beogradska bankarska akademija zajedno će izdavati časopis „Finansije“

Ministarstvo finansija Republike Srbije zaključilo je ugovor o suizdavaštvu časopisa „Finansije“ sa Beogradskom bankarskom akademijom, koja će ubuduće biti suizdavač ovog naučno-stručnog časopisa.

Časopis „Finansije“ je časopis za teoriju i praksu finansija koji ima dugu tradiciju, a prvi broj objavljen je 26. januara 1946. godine.

U časopisu se objavljuju originalni, izvorni i pregledni naučni radovi, kao i prethodna saopštenja, stručni radovi i prikazi.

Prilikom zaključivanja ugovora, obe strane su se saglasile da će u budućnosti raditi na stalnom podizanju nivoa kvaliteta i širem obuhvatu radova, te da će se u radu uređivačkog odbora uključiti naučnici i eksperti iz regiona i sveta, koji se bave tematikom časopisa, i što će znatno doprineti kvalitetu časopisa. Novom uređivačkom politikom predviđeno je da osim na srpskom jeziku, radovi budu objavljivani i na engleskom jeziku i da će od sledeće godine, časopis izlaziti dva puta godišnje.

Časopis Finansije ima za cilj predstavljanje najnovijih istraživanja iz oblasti finansija, kako bi upoznao akademsku i stručnu javnost sa novim naučnim saznanjima iz ove oblasti. Pored doprinosa teoriji javnih i monetarnih finansija, cilj časopisa jeste da doprinese  iznalaženju dobrih rešenja u domenu fiskalne i monetarne politike posebno u vreme finansijskih i opštih ekonomskih turbulencija.

Beogradska bankarska akademija, koja će ubuduće biti suizdavač časopisa, je akreditovana visokoškolska ustanova utemeljena na iskustvu brojnih univerzitetskih profesora, naučnika i eksperata iz ekonomije, biznisa, finansija, bankarstva, osiguranja i ostalih srodnih oblasti.