Profesor Grubišić o stanju i trendovima u bankarskom sektoru, Bloomberg Adria, 30. avgust 2023.