Naš fakultet suorganizator trećeg okruglog stola o sistemu osiguranja depozita

U sredu, 4. novembra 2020. godine povodom Svetskog dana štednje, naš fakultet u saradnji sa Agencijom za osiguranje depozita i Udruženjem banaka Srbije organizuje onlajn okrugli sto pod nazivom „Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema“.

Uvodna izlaganja podneće emeritus prof. dr Hasan Hanić, predsednik Fakulteta i predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije.

U raspravi će učestvovati istaknuti domaći stručnjaci, naučnici i predstavnici regulatornih tela i banaka.

Učesnici će govoriti o doprinosu sistema osiguranja depozita, očuvanju poverenja javnosti u finansijski sistem u kriznim periodima, o uticaju pandemije na ekonomiju Republike Srbije i mere podrške bankarskog sektora građanima i privredi, kao i o uticaju izmena pravnog okvira kojim se reguliše sistem osiguranja depozita na stabilnost finansijskog sistema i podsticaj smanjenju rizika u poslovanju banaka.