Zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa PriceWaterhouseCoopers d.o.o.

Naš fakultet i kompanija PricewaterhouseCopers d.o.o. Beograd zaključili su Ugovor o poslovnoj saradnji koji predviđa stručnu praksu studenata, angažovanje eksperata  Kompanije u izvođenju dela nastave iz užestručnih predmeta i druge oblike saradnje.